Warsztaty Rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – w Twojej placówce

– doradztwo zawodowe

– efektywne uczenie się 

– zarządzanie czasem 

– zarządzanie stresem 

– trening asertywności 

– inteligencja emocjonalna 

– motywacja 

– pozytywne myślenie 

– trening umiejętności społecznych 

– relacje i empatia

– animacje

– integracja grup klasowych lub firmowych

Wielkość grupy dopasowana do potrzeb